Wednesday, November 21, 2007

Tawa ni Liit


video

Ang Naglalakad na Naka Walker

video

Si Lilo po ang madalas gumamit ng walker ni Liit. hahahahha!

Tuesday, November 20, 2007

Pacute ni Lilo

video

Yugyug Mo!

video

Yug yug mo dance by Lilo.

Saturday, November 3, 2007

Baloons!

video