Wednesday, November 21, 2007

Tawa ni Liit


Ang Naglalakad na Naka WalkerSi Lilo po ang madalas gumamit ng walker ni Liit. hahahahha!

Tuesday, November 20, 2007

Pacute ni Lilo

Yugyug Mo!Yug yug mo dance by Lilo.

Saturday, November 3, 2007

Baloons!

Monday, October 29, 2007

Smile Liit!

Kagrat ni Liit!