Wednesday, November 21, 2007

Ang Naglalakad na Naka Walker

video

Si Lilo po ang madalas gumamit ng walker ni Liit. hahahahha!

0 comments: